Kredytowe ABC

poradnik finansowy dla Ciebie

Sep
05

Windykacja – jak poradzić sobie z problemem?

Terminowe opłacanie rachunków, a także rat kredytów gotówkowych to absolutne minimum do utrzymania pozytywnej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Co jednak w sytuacji, kiedy nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań i w tym momencie pojawia się groźba kontaktu z windykatorem.

Dlaczego długi trafiają do firm windykacyjnych?

Pierwotne negocjacje dotyczące przeterminowanego zadłużenia najlepiej prowadzić bezpośrednio z bankiem. Akurat banki detaliczne mogą przez brak kontaktu z dłużnikiem sprzedawać wyspecjalizowanym podmiotom niekorzystne umowy, co znacząco utrudnia wyjście z problemów ekonomicznych. Firmy związane z zakupem długów od banków celują najczęściej w maksymalizację zysków, czyli w wyprzedaż majątku kredytobiorcy. Kredytodawcom taka współpraca się opłaca, ponieważ samodzielne prowadzenie windykacji to dodatkowe koszty zatrudnienia, formalności, strata czasu, a w takim przypadku pieniądze przychodzą na konto natychmiast. Odpowiedzialność za kontakt z nierzetelnym dłużnikiem przekazuje się na zewnątrz. Kiedy można się obawiać scenariusza rozwiązania umowy kredytowej? Tak naprawdę to już przy dwóch niespłaconych ratach miesięcznych kredytu konsumpcyjnego.

Czy firm windykacyjnych trzeba się do końca obawiać?

Windykacja to straszna praktyka w społecznym rozumieniu, ale czy do końca? Windykator nie ma jeszcze dedykowanych uprawnień. Nie może stosować środkami przymusu bezpośredniego, a raczej manipulują dłużnikiem, aby samodzielnie uregulował zaległości. Windykatorzy prowadzą zwyczajne działalności gospodarcze. Często również funkcjonują nie w oparciu o orzeczenia sądowe, tylko o zwykłe umowy kredytowe, co zwiększa tak naprawdę możliwości działania kredytobiorcy. Przede wszystkim upewnij się, czy windykator w ogóle kontaktuje się z tobą w uzasadnionej materii. Na wskazanym rynku popełnia się mnóstwo błędów prowadzących wręcz do spłaty cudzych zobowiązań. Firma windykacyjna nie może wymusić na kredytobiorcy wpuszczenia do mieszkania, przejęcia majątku znajdującego się w nieruchomości. Firma windykacyjna to nie komornik, o czym warto cały czas pamiętać przy drobnych zaległościach. Jedynie prawomocny wyrok sądu skutkuje działaniami komornika, a nie zwykłej marki windykacyjnej.

Na czym zarabia głównie firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne specjalizują się w masowym skupie długów, najczęściej stosunkowo niewielkich i dążą do maksymalizacji zysków. To znaczy, że firma windykacyjna już z góry godzi się na pewną stratę i chce odzyskać niekoniecznie całość środków, ale ich część w porozumieniu z konsumentem. Często to właśnie od konsumentów wychodzi plan spłaty rozłożony na dogodne raty. Nikt nie może zmusić konsumenta w problematycznej sytuacji ekonomicznej do kontaktu z windykatorem. To oczywiście dobra praktyka pod warunkiem wyczucia intencji. Postaw sobie pytanie, czy windykator dąży do ugody, czy raczej do maksymalizacji zysku, potencjalnej wyprzedaży majątku, stosuje nieuczciwe, mało etyczne praktyki manipulacji, a wręcz zastraszania.