piątek, marzec 10, 2017

Pożyczka hipoteczna ma złe i dobre strony.

Jaki jest najpopularniejszy produkt finansowy na świecie? W tym przypadku należy powiedzieć o pożyczce hipotecznej. Termin w praktyce oznacza zabezpieczenie którą jest nieruchomość i ona należy do kredytobiorcy. Dlaczego to rozwiązanie może być takie popularne? Przede wszystkim chodzi tutaj o wysoką dostępność. Przed ostateczną decyzją, aby się na nią zdecydować konieczne jest to, ażeby tak właściwie pomyśleć o występujących tutaj plusach oraz minusach.

Niewątpliwie do wad należy zaliczać ryzyko utraty nieruchomości. Analitycy bankowi w bardzo dużym stopniu mogą zdawać sobie sprawę z tego iż tak właściwie w dłuższym okresie czasu ta inwestycja może być zyskowna. Właśnie z tego powodu uzyskanie pożyczki hipotecznej nie jest takie trudne. Bank dość często może odebrać nieruchomość w odniesieniu do braku spłaty zobowiązania. Chcąc wziąć kredyt pod hipotekę należy posiadać nieruchomość. Zabezpieczenie pożyczki dotyczy głównie na mieszkaniu, domie lub lokalu użytkowym. Osoba starająca się o to rozwiązanie winna być właściciel nieruchomości. Minus dotyczy również strasznie długich procedur. W tym przypadku należy powiedzieć o ocenie zdolności kredytowej klienta, wycenie nieruchomości oraz przykładowo zatwierdzeniu wpisu hipotecznego do wieczystej księgi. Ta sprawa może się wydłużać. Z tego powodu, pożyczka hipoteczna nie powinna zostać traktowana jako kredyt na wydatki bieżące.

Korzystne strony pożyczki hipotecznej mogą również istnieć. Klient ma szasnę uzyskać kwotę na dowolny cel. Wydatkowanie to korzystne warunki dla podmiotu. Na pewno niskie oprocentowanie to duży atut takiego rozwiązania. Warto mieć świadomość tego, że to właśnie nieruchomość stanowi bardzo dobre zabezpieczenie kredytu. W praktyce właśnie pożyczki hipoteczne składają się z mniejszego oprocentowania w odniesieniu do klasycznych gotówkowych kredytów. Długi okres spłaty to oczywiście duży atut takiego rozwiązania. Bardzo często typowa pożyczka hipoteczna może zostać udzielona na czas kilkunastu lat. Z tego powodu należy powiedzieć o tym iż bank może zyskać w 100% nieruchomość. Pożyczka hipoteczna to oczywiście świetny sposób na uzyskanie dość dużego kapitału. Klient zachowując niewielkie oprocentowanie uzyska dość sporą kwotę.

wtorek, luty 7, 2017

Kredyt gotówkowy opłaca się wziąć czy też nie

Kredyt gotówkowy temat bardzo dobrze znany, nagabywany i naprawdę nic dziwnego. Warunki umowy potrafią być atrakcyjne, trzeba tylko odpowiednio do tej transakcji się przygotować. Kredyt na dowolny cel, karta kredytowa, kredyt na rachunek bieżący, którą z propozycji wybrać? To już zależy tylko i wyłącznie od osoby zainteresowanej, czego tak naprawdę oczekuję. Kiedy jest taka decyzja, to klient automatycznie staję się tak zwanym kredytobiorcą, oznacza to, że jest zobowiązany spełnić wszystkie punkty dotyczące umowy. Jeśli tego nie zrobi cóż, należy w tym przypadku liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Kredyt gotówkowy jest bardzo interesujący, trzeba tylko odpowiednio go poprowadzić.

Kredyt na dowolny cel to propozycja godna uwagi. Rzeczywiście oferta jak najbardziej atrakcyjna jeśli tylko świadomie poprowadzona. Trzeba przyznać, że tak ciekawe to jeszcze nie było, dlatego też nie pozostaję nic innego jak tylko korzystać. Inwestycja poważna, bo przecież tu głównie chodzi o pieniądze, a więc nic jak tylko przygotowanie. Kredyt gotówkowy na dowolny cel, aby był zrealizowany niezbędne jest bezpieczeństwo, to znaczy weksel in blanco, poręczenie osób trzecich, zaświadczenie o ubezpieczeniu. Ostatnie to popularne, klient w oczach banku jest wiarygodniejszy a to jest istotne, większe prawdopodobieństwo uzyskania konkretnego kapitału. Starsi też jak najbardziej mają prawo korzystać z takich sposób, bo dlaczego by nie? Tu niezbędny jest ostatni wycinek emerytury oraz zaświadczenie z ZUS, aby dokładnie określić możliwą kwotę do uzyskania. Nie ma dokładnego określenia na co przeznacza się dane pieniądze z tego względu, że może to być właściwie wszystko. To zależy od kredytobiorcy, może to być zainwestowanie w przygodę życia, jakaś wycieczka, lub przyziemne obowiązki, zakup sprzętu AGD, generalny remont. Nie ulega wątpliwości, że kredyt gotówkowy musi być przede wszystkim dokładnie przemyślany, kolejną opcją godną szerokiej uwagi jest kredyt na rachunek bieżący. Jest to po prostu oszczędność czasu, dla tych którzy się spieszą jest to najlepsze rozwiązanie. Bank jako jednostka dbająca o porządek, pierw sprawdza dokładnie historię danego konta, czy na pewno wszystko jest pod kontrolą, nie ma czasem jakichś zadłużeń. Kiedy to wszystko w porządku kredytobiorca czeka na określony przelew. Karta kredytowa również jest bardzo wygodna, w każdej chwili można wypłacić określone pieniądze. Karta kredytowa to pewnego rodzaju zamrożenie pieniądza, ochrona w razie nagłej okoliczności kiedy to finanse potrzebne są na już. Samo utrzymanie karty nie jest ciężkie, rocznie wychodzi zaledwie parę groszy, zatem jak najbardziej każdy może sobie pozwolić na taki krok. Finanse teraz są tak bardzo blisko, można się zabezpieczyć na przyszłość jak właśnie w przypadku karty kredytowej, czyż nie warto korzystać z tak kuszących propozycji? W razie pytań co do kredytów gotówkowych, rodzajów, nie ma nic na przeszkodzie, aby pochłonąć cenne informację.

wtorek, listopad 29, 2016

Lokaty klientów

calculation-390319_640.jpg

Lokaty klientów, tak zwane depozyty, to rodzaj operacji biernych. Są one największą pozycją pasywów w większości banków. Oszczędności osób fizycznych, stanowiąc ok. 70,0% depozytów bankowych są ewidentnie ich większą częścią. Nie ulega więc wątpliwość, iż w skali całego systemu bankowego to właśnie depozyty gospodarstw domowych mają przewagę. Pobieranie środków mających charakter zwrotny przede wszystkim od gospodarstw domowych, ale także od osób fizycznych jak również od pozostałych instytucji monetarnych lub niemonetarnych, jest podstawowym źródłem finansowania działalności bankowej. Depozyt bankowy dotyczy inwestycji finansowej realizowanej przez inwestora. Jest to tymczasowe powierzenie bankowi środków finansowych. W pewnym sensie, można to rozumieć jako udzielenie kredytu bankowi przez deponenta, a dzięki tej stronie zobaczysz gdzie najlepiej ulokować swoje oszczędności, sprawdź www.inwestowaniena5.pl/.

Rola kredytów w działalności banku także ma istotne znaczenie. Kapitały obce stanowiące istotne źródło finansowania działalności, muszą znaleźć zaangażowanie w operacjach aktywnych, które umożliwią zrekompensowanie kosztów pozyskania kapitału, koszty działania banku oraz osiągnięcie zysku. Udzielanie kredytów i pożyczek jest formą operacji aktywnych, ponadto banki mają możliwość lokować środki w banku centralnym i na rynku międzybankowym, jak również mogą inwestować w udziały i papiery wartościowe. Różnica między pojęciami „kredyt” i „pożyczka” nie jest w pełni sprecyzowana. Według art. 69, ust. 1 ustawy Prawo bankowe „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.” Dzięki tej definicji można wyróżnić następujące cechy kredytu: odpłatność (zapłata odsetek bankowych, prowizji a także opłat) celowość (przeznaczenie kredytu na wyznaczony wcześniej cel) oraz zwrotność (obowiązek zwrotu kredytu w ustalonym terminie). Funkcje, które pełni kredyt są następujące: funkcja emisyjna – udzielając kredytu wprowadza się nowy pieniądz do obiegu, natomiast jego spłacanie to wycofanie pieniądza. Kredyt jest więc źródłem kreacji pieniądza bezgotówkowego, funkcja dochodowa – udzielony kredyt jest dodatkowym dochodem kredytobiorcy. Stwarza możliwość sfinansowania działalności, która przynosi określone dochody, funkcja redystrybucyjna – udzielenie kredytu wybranym jednostkom jest możliwe dzięki oszczędnościom innych, funkcja kontrolna – udzielając kredytu bank ma prawo wglądu w działalność kredytobiorcy, jak również może kontrolować sposób, w jakim kredyt został wykorzystany.

Główne etapy procesu kredytowego to: analiza zdolności kredytowej, decyzja kredytowa, warunki przyznania i obsługi kredytu, monitoring kredytowy. Każdy kredyt niesie za sobą ryzyko, które niekoniecznie musi wystąpić. Efekt decyzji kredytowej podejmowanej ex ante można poznać dopiero po wywiązaniu lub niewywiązaniu się kredytobiorcy z umowy. Dowolny zbiór kredytów o wspólnej właściwości nazywany jest portfelem kredytowym. Zbiór wszystkich kredytów na dany moment to tzw. portfel kredytowy globalny, natomiast zbiór kredytów w różnych momentach (dniach, tygodniach, miesiącach) to różny portfel kredytowy globalny. Określenie portfela używane jest wtedy, gdy chodzi o podkreślenie przynależności tego portfela do innego, nadrzędnego portfela. Według przyjętych kryteriów możemy wyróżnić na przykład: portfele kredytów gospodarczych, portfele kredytów walutowych, konsumenckich, hipotecznych. W praktyce banki ograniczają podział portfeli do kilkudziesięciu, gdyż podziału portfeli kredytowych globalnych na podportfele może być teoretycznie nieskończenie wiele.