Pożyczka gotówkowa w teorii

Zanim przejdziemy do dokładniejszej oferty pożyczki gotówkowej należy od podstaw poznać jej termin. Co to jest pożyczka gotówkowa i czym się charakteryzuje? Zacznijmy zatem od początku.

Pożyczka gotówkowa jest to pewna umowa, która pozwala na przekazanie na jakiś czas środków pieniężnych, które powinny zostać zwrócone wraz z odsetkami. Umowa o udzielenie takiej pożyczki powinna być tylko pisemna. Nie dopuszcza się tutaj formy ustnej umowy. Wszystkie prawa zostały zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim, która nie powinna w tym przypadku zostać łamana. Ochrona praw konsumenta jest chroniona przez prawo i nie dopuszcza się do jego łamania.

Pożyczkę mogą udzielić placówki i przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Można zauważyć duże podobieństwo jak przy kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca ma pewne obowiązki z których powinien się wywiązać. Jest to określone w umowie, którą podpisują obie strony. Pożyczkobiorca także posiada takie obowiązki, lecz one są znacząco inne. Powinien zostać przeprowadzony test tzw. ryzyka kredytowego, który określa sytuację, gdzie kredytobiorca może nie wywiązać się z jego spłatą.

Pożyczka nie określa celu na jaki zostanie przeznaczona. Leży to kwestii kredytobiorcy jak wykorzysta pożyczone pieniądze. Dlatego w wielu ulotkach możemy dojrzeć wielki napis „na dowolny cel” z tego względu, że tak jest określone zarówno przez umowę jak i prawo. Kampania marketingowa nie bez powodu zwraca szczególną uwagę na te słowa, które często są sloganem rzucającym się w oczy. Zanim jednak pożyczkodawca podejmie decyzję sprawdzany jest w bazach danych, czy jest wiarygodny.

Warto podkreślić, że pożyczka gotówkowa, która jest udzielana na warunkach pożyczki konsumenckiej jest umową odpłatną. Jest to określone przez ustawę, stąd koszty dodatkowe. Stopa procentowa powinna zostać podana w umowie. Jest to wartość, która nie może ulec zmianie podczas całego okresu trwania pożyczki. Ustalana jest w dniu zawarcia umowy pomiędzy klientem a placówką oferującą takie usługi. Umowa nie powinna ograniczać konsumenta. Jest to określone w ustawie. Można zdecydować się także na dodatkowe zabezpieczenie.

Sama teoria pożyczki gotówkowej nie jest trudne w zrozumieniu, lecz należy dobrze przeczytać umowę. Można zasięgnąć wiedzy z wiarygodnych źródeł a nie losowych stron w internecie.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.kredytowe-abc.pl/index.php?trackback/6

This post's comments feed